Şahsi Silahlarla İlgili Tanımlar

Şahsi Silahlarla İlgili Tanımlar

Şahsi Silahlarla İlgili Tanımlar

Ateşli silah: Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu çeşit patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,

Armağan silah: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin Devlet veya Hükümet Başkanları, Hükümet Üyeleri, Genelkurmay Başkanları, Kuvvet Komutanları veya Hükümetleri adına yetkilendirilmiş Kurum veya Kuruluş Başkanları tarafından armağan olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahlar ve bıçakları,

Antika silah: Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletleri,

Bulundurma ruhsatı: Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

Hatıra silah: 6136 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre tespit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,

Menşe belgesi: Silahın nasıl elde edildiğini, nerede kayıtlı olduğunu belirten belgeyi,

Kadro silah: Birlik envanterine kayıtlı olup personelin görev ihtiyacına mahsuben tahsis edilen silahı,

MKEK: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Müstafi askeri personel: Türk Silahlı Kuvvetlerinden, mecburi hizmetini tamamlayarak, istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay ile en az 10 (on) yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan uzman erbaşları,

Mühimmat: Personel ve malzemeye hasar getirebilecek, fişek, bomba, tahrip kalıbı gibi her türlü patlayıcı ve kimyevi maddeyi,

Özel ferdi ithal silah: Yurtdışı daimi görev dönüşünde hak sahibi personel tarafından getirilen tabancayı,

Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,

Silah taşıma izin belgesi: Emekli TSK personeli ile mecburi hizmetini tamamlayarak, istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay ile en az 10 (on) yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlara Kuvvet Komutanlıkları tarafından tanzim edilen belgeyi,

Şahsi silah: Personelin teçhizat ve zati demirbaş tabancaları dışında temin etmiş oldukları (MKE Kurumundan, zoralım, devir, veraset intikal yolu vb.) silahları,

Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’yi veya tüm uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahları,

Tam otomatik silah: Tetik devamlı çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahları,

Teçhizat tabanca: 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun gereği, subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay (yedek astsubay hariç) ve sözleşmeli astsubaylara bir defaya mahsus olmak üzere, bir kutu mermisi ile birlikte bedelsiz istihkak olarak verilen ve muvazzaflık döneminde devir, hibe ve satışı yapılamayan ordu tipi tabancayı,

Yivli av tüfeği: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’den fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli yivli silahları,

Yivsiz av tüfeği: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekleri

Zati demirbaş tabanca: Bakanlık tarafından ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği tedarik edilip Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kayıtlı Devlet malı silah iken, bedeli mukabili zatî demirbaş olarak personele [(Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subay(yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay (yedek astsubay hariç), sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar] satışı yapılarak idarenin envanter kayıtlarından çıkarılıp kayıt ve takip işlemleri personelin şahsî silah envanterinde izlenen ve personelin görevi süresince üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan, personelin emekli olması veya zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra istifa etmesi durumunda satış, devir ve hibe yapılmasını kısıtlayıcı şerhlerin kaldırıldığı silahı,

Zoralım: Bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının kendi rızası olmadan devlet kuvvetiyle elinden alınmasını veya mülkiyetinin kamuya geçirilmesini veya hazineye irat olarak kayıt edilmesini,

Zoralım silah: Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince, herhangi bir şekilde ele geçirilen ve personele ücreti karşılığında satılan tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatı ifade eder.

Şahsi Silahlarla İlgili Tanımlar

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu