Umuma Mahsus Pasaport ( Bordo Pasaport) Kimlere Verilir Nasıl Alınır Gerekli Belgeler Nelerdir Nereye Müracaat Edilir ?

Umuma Mahsus Pasaport ( Bordo Pasaport) Kimlere Verilir Nasıl Alınır Gerekli Belgeler Nelerdir Nereye Müracaat Edilir

Umuma Mahsus Pasaport ( Bordo Pasaport) Kimlere Verilir ?

Türk vatandaşlarının umuma mahsus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaportları yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre valiliklerce, yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından verilir.

Pasaport talep eden her kişinin ayrı ayrı başvuru yapması gerekir. Yaş farkı gözetilmeksizin herkes için ayrı pasaport defteri düzenlenir.

Umuma mahsus pasaportlar altı aydan az olmamak üzere; ergin olmayanlar için en fazla beş, ergin kişiler için ise en fazla on yılı aşmayacak şekilde İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde düzenlenir.

Umuma Mahsus Pasaport ( Bordo Pasaport) İçin Nereye ve Nasıl Müracaat Edilir ?

Umuma Mahsus Pasaport ( Bordo Pasaport) İçin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu alınarak yurt içinde, İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Umuma Mahsus Pasaport ( Bordo Pasaport) İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

– Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

– Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

– 2 adet biyometrik fotoğraf

– Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

– Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

– Varsa eski pasaport

ile pasaport başvurusu alan ilçe nüfus müdürlüklerine randevulu veya randevusuz olarak başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı memleketlerde kayıtlı bulundukları konsolosluğa müracaat edenlere konsolosluk kütüğündeki kayıtları esas tutularak pasaport verilir. Başka bir konsolosluğa müracaat edenlerin tabiiyet ilmühaberi veya eski pasaportlarından başka nüfus tezkerelerini de ibraz etmemeleri takdiri bu konsolosluk pasaportun itasını gerekli göreceği tahkikatın icrasına talik edebilir.

Reşit olmayanlar ve mahcurlar:

Reşit olmayanların ve mahcurların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri için kanuni mümessillerinin muvafakatlerini havi resmi bir makamdan tasdikli vesika ibraz eylemeleri lazımdır.

Reşit olmayanların pasaport başvurularında muvafakatnameleri NVİGM başvuru merkezlerinde alınmaktadır.

Başvuruya gelemeyen ebeveyn muvafakatnameyi noter aracılığıyla düzenleyebilir.

Her iki ebeveynin de başvuruya gelememesi durumunda noterden muvafakatname düzenletmeleri, ergin olmayan çocuklarının pasaport başvurusunda refakat edecek kişiye de vekâletname vermeleri gerekmektedir.

Anne ya da babanın yabancı uyruklu olması durumunda muvafakatnamenin noterden düzenlenmesi gerekmektedir.

Anne ya da babanın yurtdışında bulunması halinde yabancı ülke noterliklerinden (apostil ve yeminli tercüme şartı aranmaktadır) veya dış temsilciliklerimizden müracaatla muvafakatname düzenlenebilir

Harçsız umuma mahsus pasaport başvurularında;

Öğrenim görülen kurumlardan getirilen ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgeleri hususi, hizmet damgalı ve harçsız umuma mahsus pasaport başvurularında kabul edilecektir.

Yurtdışında öğrenim görenler için; öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgelerinin apostil edilmiş/dış temsilcilikçe onaylanmış aslının yeminli tercüman tarafından yapılmış noter onaylı Türkçe tercümesi ile T.C. Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen öğrenci olduğunu belirten belge yaş sınırı 20 olmaksızın umuma mahsus harçsız pasaport başvurularında öğrenci belgesi olarak kabul edilecektir

Umuma Mahsus Pasaport ( Bordo Pasaport) İçin Harç ve Defter Ücreti Ne Kadardır ?

Umuma Mahsus Pasaport ( Bordo Pasaport) Kimlere Verilir Nasıl Alınır Gerekli Belgeler Nelerdir Nereye Müracaat Edilir ?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu