Vefat Eden Askeri Personelin Silahlarına Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Vefat Eden Askeri Personelin Silahlarına Yapılacak İşlemler Nelerdir

Vefat Eden Askeri Personelin Silahlarına Yapılacak İşlemler Nelerdir?

a. Varislerden Biri Tarafından Üzerine Alınması Durumunda (Silahı alacak olan varis sivil ise)

(1) Veraset ilamı ve diğer varislerin noter onaylı feragatnameleri ile birlikte ikamet edilen yerin mülki makamlarına başvurulur.
(2) Mülki makamlar tarafından istenilen belgeler tanzim edilir. Ruhsat harçları ödenir.
(3) Mülki makamlarca Kara Kuvvetleri Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir.
(4) Mülki makamlarca bulundurma veya taşıma ruhsatı tanzim edilerek işlem sonuçlandırılır.

b. Varislerden Biri Tarafından Üzerine Alınması Durumunda (Silahı alacak olan varis askeri personel ise)

Veraset ilamı ve diğer varislerin noter onaylı feragatnameleri veya her varisin nüfus cüzdanı tıpkıçekimi ekli feragat dilekçesi ile birlikte bağlı bulunduğu Birlik Komutanlığına bir dilekçe ile müracaat eder.

c. Varislerin Silahı Sivil Bir Şahsa Devir/Satış Durumunda

(1) Veraset ilamında adı geçen varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekâlet veya feragatname verir.
(2) Vekâlet verilen kişi silahı alacak sivil şahsa devir dilekçesini verir.
(3) Silahı alacak kişi mülki makamlara müracaat eder.
(4) Mülki makamlarca Kara Kuvvetleri Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir.
(5) Mülki makamlar tarafından verilecek bir yazı ile notere gidilerek devir işlemi yapılır.
(6) Silahı alacak kişi tarafından, mülki makamlardan ruhsatın alınmasından sonra silah yeni sahibine teslim edilir.
(7) Noterden alınacak devir sözleşmesi tıpkıçekiminin K.K.K.lığına gönderilmesi durumunda, silahın vefat eden kişi üzerinden düşümü yapılır.

d. Varislerin Silahı Askeri Personele Devir/Satış Durumunda

(1) Veraset ilamında adı geçen varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekâlet veya feragatname verir.
(2) Vekâlet verilen kişi silahı alacak askeri personele devir dilekçesini verir.
(3) Silahı alacak askeri personel bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Birlik Komutanlığına müracaat eder. Müracaat evrakı Birlik Komutanlığınca K.K.K.lığına gönderilir.
(4) K.K.K.lığınca verilecek noter müsaade yazısı ile notere gidilerek devir işlemi yapılır ve silah yeni sahibine teslim edilir.
(5) Noterden alınacak devir sözleşmesinin tıpkıçekiminin K.K.K.lığına gönderilmesi durumunda, silahın vefat eden kişi üzerinden düşümü yapılır.

e. Varislerin Silahı Kara Kuvvetleri Komutanlığına Hibe Edilmek İstenmesi Durumunda

(1) Veraset ilamında adı geçen varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekâlet veya feragatname verir.
(2) Vekâlet verilen kişi silahın hibe edilmek istendiğini içeren dilekçesini K.K.Loj.Hiz.D.Bşk.lığına gönderir.
(3) Müracaat evrakı K.K.Loj.Hiz.D.Bşk.lığına ulaştığı ve tabancanın teslim edileceği birlik adresi personel yazı ile bildirilir.
(4) Gönderilen yazı ile personel bizzat kendisi veya silah taşıma yetkisine sahip bir vekili vasıtasıyla tabancasını yazıda belirtilen birliğe teslim eder.

Vefat Eden Askeri Personelin Silahlarına Yapılacak İşlemler Nelerdir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu