Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport) Kimlere Verilir Nasıl Alınır Gerekli Belgeler Nelerdir Nereye Müracaat Edilir

Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport) Kimlere Verilir Nasıl Alınır Gerekli Belgeler Nelerdir Nereye Müracaat Edilir

Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport) Kimlere Verilir ?

Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami iki sene için, daimi görevle gidenlere de Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilir.

Diplomatik pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere, Büyükşehir Belediye başkanlarına, Büyükelçi unvanını almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanına ve bu Başkanlığın yurtdışındaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, din hizmetleri koordinatörlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kayıt edilmesi mümkündür.

Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.

Diplomatik pasaportların, sahiplerinin veya varsa refakat hanesinde kayıtlı bulunanların birer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemeleri lazımdır.

Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport) İçin Nereye ve Nasıl Müracaat Edilir ?

Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport) Dış İşleri Bakanlığı tarafından verilmektedir. Kurum tarafından tespit edile kişilere verilmektedir.

Diplomatik Pasaport ( Siyah Pasaport) İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

– Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı örneği

Diplomatik e-Pasaport cüzdan bedelinin Türkiye Halkbankası Dışişleri Bakanlığı Ankara Uydu Şubesi nezdindeki “Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü Hesabı”na yatırıldığına dair dekont.

– Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (5×6).

– Sürekli dış göreve gideceklerden atama kararının örneği/ Cumhurbaşkanlığı kararnamesi örneği.

– 18 yaşından küçük çocuklar için hak sahibinin eşinin muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belge veya Dışişleri Bakanlığına bizzat gelerek muvafakatname imzalanması gerekmektedir.

– 18-25 yaş arasındaki çocukların; öğrenimlerinin devam ettiğini gösteren belge.

– 18-25 yaş arasındaki çocukların; öğrenimlerinin devam ettiğini, gelir getiren bir işte çalışmadıklarını, evli olmadıklarını ve diplomatik pasaport sahibi ebeveynlerinin yanlarında yaşadıklarını beyan ettikleri taahhütnameyi imzalamaları gerekmektedir.

Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport) Harç ve Defter Ücreti Ne Kadardır ? 

Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport) Kimlere Verilir Nasıl Alınır Gerekli Belgeler Nelerdir Nereye Müracaat Edilir?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu