Emekli Askeri Personelin Silah Ruhsatının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Emekli Askeri Personelin Silah Ruhsatının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONELİ ŞAHSİ SİLAH İŞLEMLERİ

Emekli Askeri Personelin Silah Ruhsatının Geçerlilik Süresi , 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik gereği silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıklarının araştırılmasına yönelik olarak ruhsat tanzim veya son araştırma tarihinden itibaren her beş yılda bir, sürenin dolmasına 2 ay kala;

(1) Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık raporları usul ve esaslarına göre devlet hastanelerinden alınan “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur.” ibareli sağlık raporunun,

(2) E-devlet üzerinden veya ilgili adli birimlerden alınan “Adli sicil sabıka kayıt belgesi sicil ve arşiv kayıtlarının (Personel hakkında devam eden yargılama mevcut ise iddianame/ara karar vb. belgeleri, tamamlanan yargılamalar (askeri/sivil mahkeme) mevcut ise kesinleşme şerhli mahkeme kararları müracaata eklenecektir.),

(3) 2 adet vesikalık fotoğrafın (5×6 cm ebadında ve en az 300 DPI çözünürlükte), Kara Kuvvetleri Lojistik Hizmet Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

5 yıllık sürenin dolmasından önce söz konusu belgelerin gönderilmemesi durumunda, personele tebligat yapılmakta ve 6 ayın sonunda halen gönderilmemesi durumunda ise silah ruhsatı iptal edilerek Kolluk Kuvvetleri marifetiyle silahlar emanete alınmakta ve devrine yönelik işlem tesis edilmektedir.

Kara Kuvvetleri Kaynak : https://www.kkk.tsk.tr/sahsi-silah.aspx

Kara Kuvvetleri İletişim :

Telefon: 0312 411 15 15
Telefon: 0312 411 15 17

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONELİ ŞAHSİ SİLAH İŞLEMLERİ

Silah Taşıma İzin Belgeleri (Ruhsat) her personele süresiz silah taşıma yetkisi vermekle beraber silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır. Geçerlilik süresinin devam edebilmesi için Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik ve Şahsi Silah Yönergesi gereği “Emekli ve müstafi personelin, silah taşıma izin belgelerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için her beş yılda bir Adli Sicil Kaydı Sorgulama Sonucu ve Sağlık Raporunu Kuvvet Komutanlığına göndermeleri gerekmektedir. Göndermediği takdirde süresi biten taşıma ruhsatı yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir. Altı ayın sonunda evraklarını göndermeyen personelin silah taşıma ruhsatı iptal edilerek hakkında işlem başlatılması için kolluk kuvvetlerine bildirim yapılır.” hükmü amirdir.

Bu kapsamda; ruhsat veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olan emekli/Müstafi personelin aşağıda belirtilen belgeler ve dilekçe örneği ile yeni ruhsat tanzim edilmesi için “Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Şahsi Silah ve Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara” adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Dilekçe,

Askerî kimlik kartı ve Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulama Sonucu,

Silah taşıma ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki açıdan sakınca bulunmadığını belirten heyet raporu,

2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve beyaz fonlu),

Hava Kuvvetleri Kaynak : https://www.hvkk.tsk.tr/Custom/Hvkk/98

Hava Kuvvetleri İletişim : 444 8 HKK (455)
Lojistik Başkanlığı Şahsi Silah ve Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğünü bağlattırınız

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONELİ ŞAHSİ SİLAH İŞLEMLERİ

d. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından düzenlenen “Silah Taşıma İzin Belgesi” süresizdir. Ancak; bu personelin, silah taşıma
ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu 5 (beş) yılda bir araştırılır.

Deniz Kuvvetleri Kaynak : https://www.dzkk.tsk.tr/Content/Upload/Docs/DzkkSilahRuhsatIslemleri.pdf

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İletişim : 0312 403 33 33

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONELİ ŞAHSİ SİLAH İŞLEMLERİ

4. Emekli ve Müstafi personel adına tanzim edilen Silah Taşıma İzin Belgesi(Ruhsat) harçsız ve süresiz olup;
a. Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları bulunan ve bu doğrultuda tedavi görenler, hakkında düzenlenmiş raporu

b. Hakkında bir suçtan soruşturması/kovuşturması bulunanlar, soruşturma sonucunda düzenlenmiş iddianame tıpkıçekimi, kovuşturma (yargılama) sonucunda verilmiş karar tıpkıçekimi,

c. 91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerin düzenlendiği 16’ncı, JGY 166-2 J.Gn.K.lığı şahsi silah Yönergesinin 23’üncü maddesi kapsamında olup olmadığının tespiti için ÇOK İVEDİ JANDARMA LOJİSTİK KOMUTANLIĞINA gönderilecektir

d. Gönderilen belgeler doğrultusunda Şahsi Silah Şube Müdürlüğünce, silah taşıma veya bulundurmasında engel halinin olup olmadığı incelenir, engel hal kapsamında olanların silah taşıma izin belgeleri İPTAL edilerek, silahlar ve bu silahlara ait silah taşıma izin belgeleri ikamet ettiği yer İl/İlçe J.K.lığınca veya İl/İlçe Em.Md.lüğünce emanete aldırılır

5. Belgelerin gönderilmemesi ve durumun J.Gn.K.lığınca tespit edilmesi halinde ise, 91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerin düzenlendiği 16’ncı maddenin (i) bendi (Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri.) kapsamına giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmeyeceği gibi verilmiş ruhsatlarda iptal edilecektir.

NOT: J.Gn.K.lığı şahsi silah envanterinde Görevde/Emekli/Müstafi personel adına kayıtlı silahlar, sistemin e-devlet ile entegre olmadığından Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında görünmemektedir.

Jandarma Kaynak : https://www.jandarma.gov.tr/emekli-mustafi-personelin-sahsi-silah-islemleri

Jandarma İletişim :

Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) Tanzimi           : 0 312 510 52 16-5205

 

Emekli Askeri Personelin Silah Ruhsatının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu