TSK Eğitim Vakfı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Karşılıksız Burs Başvuruları Başlıyor

TSK Eğitim Vakfı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Karşılıksız Burs Başvuruları Başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı yaptığı duyuruda 2023 – 2024 Eğitim ve Öğrenim Dönemi için karşılıksız eğitim burs başvurularının kaçırılmaması için 18 Eylül tarihinde başlayıp 25 Eylül 2023 tarihinde sonlanacağını bildirdi.

Başvurular online olarak www.tskev.org.tr internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuruda hatalı yanıltıcı bilgide bulananların yada belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecek. Beyanlarınız üzerine burs ön başvurusu kabul edilenlere 29 EYLÜL 2023 tarihinde WEB sayfasından ve SMS ile duyuru yapılacaktır. Bursun Kesinleşebilmesi için 06 EKİM 2023 günü saat 18:00′ e kadar, müracaat aşamasında beyan edilen bilgilere ait evrakların eksiksiz ve hatasız olarak Vakıf Genel Müdürlüğü adresinde bulundurulması gerekmektedir.

Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin (Ön Lisans-Lisans/sadece şehit çocuklarına ön lisans, lisans, ortaokul ve lise) başvuruları değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil öğrenci belirlenerek Vakıf İnternet sitesinde yayınlanmaktadır. Bursa hak kazanan kesin öğrenciler WEB adresinden ve SMS ile duyurulacaktır.

BURS KRİTERLERİ

Şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların ortaokul, lise, ön lisans ve lisans gören çocuğu olmak,

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli subay, astsubay, uzman jandarma uzman erbaş sivil memurlar ile bunların emeklilerinin ön lisans ve lisans öğrenimi gören çocuğu olmak,

TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları Yönergesinde yer alan yurtlara müracaat kriterlerini karşılamak, (Şehit çocukları hariç)

Herhangi bir işte tam zamanlı çalışmıyor olmak (kamu ya da özel kurumdan maaş, ücret almamak)

Başka bir özel veya tüzel kişilik ile kurum veya kuruluştan karşılıksız burs almamak, (Şehit çocukları hariç)

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyaç duymak,

Yükseköğrenim kurumlarında sınava girdiği ders yılında ve daha önceki yıllarda 3 aya kadar okuldan uzaklaştırılma cezası almamış olmak, disiplin ya da devamsızlık gibi bir nedenle okuldan kaydı silinmemiş olmak

Burs Verilmeyecek Haller

Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler ile bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrencilere,

Doktora, Yüksek Lisans, Açıköğretim, Polis akademisi öğrencileri, uzaktan eğitim gören öğrenciler ile askeri okul öğrencilerine,

Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

Burs almakta iken öğrenimine ara veren öğrencilere,

Adli para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrencilere,

Ceza aldığı tarih itibari ile öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilere,

Aynı aile içerisinden bir çocuğa burs verilmeye devam ederken müracaat eden diğer öğrencilere, (Şehit çocukları hariç)

Burs verilmesine kaynak teşkil edilen belgelerden biri veya daha fazlasının geçersizliğine sebep olan durumu ortaya çıkan öğrencilere,

Evli öğrencilere,

Vakıfta çalışan personelin çocuklarına burs verilmez.

Bursun Kesileceği Haller

Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında haklarında adli veya idari soruşturma yürütülen yahut kamu davası açılan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette olduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan,cezası tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile TCK.nın ilgili hükümleri gereğince yüz kızartıcı suçlara mahkum edilmiş olan,Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan,cezası tecil edilmiş olsa bile 3713 sayılı TMK ile 5237 sayılı TCK.nın ikinci kitap üçüncü kısmının beşinci bölümü ile dördüncü kısımda düzenlenen suçlardan hüküm giymiş olan veya bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunanlar,

Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

Kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılan,

Burs almaktan kendi isteği ile vazgeçen,

Vefat eden,

Yalan beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilerin bursu gerekçenin oluştuğu ayı takip eden aybaşından itibaren kesilir.

Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir.

TSK Eğitim Vakfı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Karşılıksız Burs kriterleri

TSK Eğitim Vakfı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Karşılıksız Burs kriterleri

TSK Eğitim Vakfı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Karşılıksız Burs Başvurularında Teslim Edilecek Evraklar

TSK Egitim Vakfi 2023 2024 Egitim ve Ogretim Donemi Karsiliksiz Burs Basvurularinda Teslim Edilecek Evraklar

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 166 06570 Tandoğan / ANKARA
Telefon: 0 312 231 21 10
Faks: 0 312 232 34 86
Mail: vakif@tskev.org.tr

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu