TSK’daki Sorunlar İçin Yaşar Güler’in Yazılı Soru Önergesine Verdiği Cevap ŞOK ETTİ!!

TSK’daki Sorunlar İçin Yaşar Güler’in Yazılı Soru Önergesine Verdiği Cevap

TSK’daki personelin yaşadığı sorunlar hakkında 23 Haziran 2023 tarihinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in cevaplaması için Ankara Milletvekili Yüksel ARSLAN tarafından meclise yazılı soru önergesi verilmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yazılı soru önergesini yanıtladı. Bir çok sorunun yanıtsız kalması, yıllardır devam eden bazı sorunlarda çalışma yapılıp yapılmadığının belirtilmemesi cevapları okuyanları ŞOK ETTİ!!!

SORU 1 :  Sözleşmeli Astsubayların Muvazzaflığa geçirilmesine yönelik bir çalışma var mıdır?

CEVAP 1 : 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen şartlan sağlayan sözleşmeli statüdeki personel hâlihazırda muvazzaflığa geçirilmektedir

SORU 2 :  24 hizmet yılını tamamlamış muvazzaf astsubayların özlük haklarının düzenlenerek tecrübeli personelin meslekte kalmasına ilişkin herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

CEVAP 2 : —-

SORU 3 :  7179 sayılı Askeralma Kanunu ile statüler arasına “Yedek Astsubay” statüsü ilave edilmiştir. Bu kapsamda Astsubay adaylarına temel eğitim süresince ödenecek olan tutarın en küçük Astsubay rütbesi olan ve Yedek Astsubay olarak nasbedilen personelin haiz olduğu “Astsubay Çavuş” rütbesine ilişkin ödenen tutar kadar belirlenmesinin sebebi nedir ? Buna yönelik bir çalışma var mıdır?

CEVAP 3 : Astsubay adaylarına temel eğitimleri süresince “Askerî Öğrenci” statüsünde olmaları sebebiyle harçlık ödenmekte; 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yedek astsubay olarak eğitime alınan personele ise aylık ödenmektedir

SORU 4 :  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlüğe girmesi ile sosyal sigortalar tek çatı altında birleştirilmiştir. Kanunun “Bazı Kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller” başlıklı 44. maddesinde Kamu Görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin hükümler belirlenmiş ve 28. maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayılarının tamamlanması halinde yaşlılık aylığı bağlanabileceği hüküm altına alınmıştır. Belirlenen yaş hadleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kademeli olarak artırıldığı için 1999 yılı öncesinde sigortalı olan ve Yüksek Askeri Şura kararları ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu veya 2692 sayılı sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu kapsamında emekliye sevk edilen personelin çoğu emeklilik şartlarını sağlamakta iken 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevk edilen personelden bazılarına yaş şartını sağlayamadığından emekli aylığı bağlanamamıştır. Bu kapsamda 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabii sigortalı olup özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmadan yaşlılık aylığı bağlanmasına yönelik bir mevzuat çalışması var mıdır?

CEVAP 4 : —-

SORU 5 :  5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında (4/C)  eşit şartlarda askerlik yemini ederek 01.09.1999  – 30.08.2000 tarihleri arasında eşit olarak zor şartlarda görev yapan 2003 devresi Subaylar ve 2000 Devresi Astsubaylardan 18 yaş uygulaması sebebi ile 09.09.1981 tarihi ve sonrasında doğan Subay / Astsubay büyük bir mağduriyete uğramakta ve emsallerine göre 16 (onaltı) yıl geç emekli olmaktadır. Bu kapsamda söz konusu mağduriyetin önüne geçilebilmesine yönelik herhangi bir çalışma mevcutta var mıdır?

CEVAP 5 : —-

SORU 6 :  Harekat ve Yurt Dışı operasyon görevleri nedeni ile Astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan Uzman Erbaşlara ilave sınav hakkı verilmesine yönelik düzenleme var mıdır?

CEVAP 6 : 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun Geçici 6 ncı maddesi ile harekât veya jmrt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlardan istekli olanlara hizmet yılı hariç aynı bentte belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla, kullanamadıkları sınav haklarını kullanmaları için geçmişe yönelik geçici düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, bundan sonra ortaya çıkabilecek durumlara ilişkin olarak kalıcı sınav hakkı verilmesi yönünde mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

SORU 7 :  Astsubaylara Kıdemli Astsubay tazminatının verilmesine ve Emeklilerine yansıtılmasına ilişkin bir düzenleme yapılacak mıdır?

CEVAP 7 : —-

* Astsubayların sorunlarının başında gelen tazminat konusunun çözümü için Astsubaylar yıllardır çalışmalar yapıyor. TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen son günlerde yine meclise gidip Hulusi Akar ve Mehmet Ali Çelebi ile fotoğraf çektirmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bu soruyu yanıtsız bırakması Astsubaylar arasında yine “tazminat konusundaki çalışmalar sonuca ulaşmayacak” düşüncesinin hakim olmasına sebep oldu

SORU 8 :  Tazminat çalışmalarına rütbe ve yıl şartı olmadan malulen emekli Astsubaylar da ilave edilecek midir?

CEVAP 8 : —-

SORU 9 :  2000 – 2001 – 2002 nasıplı Astsubayların SGK Mağduriyetinin giderilmesine yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır?

CEVAP 9 : —-

SORU 10 :  657 sayılı kanun kapsamındaki memurlara 4 kez verilen sicil affının (yüz kızartıcı suçlar hariç) 926 sayılı kanuna bağlı Astsubaylara da verilmesi yönünde bir çalışma var mı?

CEVAP 10 : —-

SORU 11 :  Astsubay sınıf okullarında 18 yaşından sonra eğitim gören Astsubayların eğitim süreleri emekliliğine sayılırken aynı sıralarda yan yana eğitim alan ve aynı devre olarak atanan 18 yaşın altındaki Astsubayların eğitim sürelerinin emekliliğine sayılmaması nedeni ile oluşan mağduriyetin giderilmesi konusunda bir çalışma yapılacak mıdır?

CEVAP 11 : —-

SORU 11 : TSK mensubu Subay ve Astsubayların eğitim seviyesi ve süresinin çağın gereklerine uygun olarak yükseltilmesi ve bu muvazzaf personelin yıllar içinde almış olduğu maaş azalmasının engellenebilmesi amacıyla temel eğitimin Astsubaylar için ön lisanstan lisans seviyesine, Subaylar içinde lisans seviyesinden yüksek lisans seviyesine çıkarılması için bir düzenleme yapılmalıdır. Bu yönde bir çalışma var mıdır?

CEVAP 12 : Çağın eğitim anlayışının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, çok yönlü, yeteneklerini üst
seviyede kullanabilen, gelişime açık, özverili ve disiplinli öğrenciler yetiştirilmesi ve nitelikli öğrenciler
tarafından tercih edilmesini sağlamak maksadıyla askerî okullarda kapsamlı eğitim programlan
uygulanmaktadır.

YAZILI SORU ÖNERGESİ TAM METNİ

YAZILI SORU ÖNERGESİ TAM METNİ

 

Milli Savunma Bakanlığının Cevabı

Milli Savunma Bakanlığının Cevabı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu