Astsubay Kıdemli Çavuş Normal Rütbe Bekleme Süresinin Üç Yıldan İki Yıla İndirilmesi Kanun Teklifi

Teklif İle, Astsubay Kıdemli Çavuş Normal Rütbe Bekleme Süresinin Üç Yıldan İki Yıla İndirilmesi Ve Bunların İntibaklarının Yapılarak Astsubaylık Görevleri Üzerinden Emekli, Adi Malullük Veya Vazife Malullüğü Aylığı İle Dul Ve Yetim Aylığı Alanların Da Düzenlemeden Faydalandırılmaları Öngörülmektedir.

Astsubay Kıdemli Çavuş Normal Rütbe Bekleme Süresinin Üç Yıldan İki Yıla İndirilmesi Kanun Teklifi

İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından verilen kanun teklifinde genel gerekçe şu şekilde belirtildi

Türk Silahlı Kuvvetleri personel Kanununun bekleme süreleri ile ilgili olan 30 uncu ve 78 inci maddeleri, üzerinde en fazla düzenleme ve değişiklik yapılan maddeler arasında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri teşkilatında zaman içinde meydana gelen yapısal gelişmelere bağlı olarak, rütbe bekleme sürelerinde hizmetin zorunlu kıldığı değişiklikler yapılmıştır.

Yukarıda ana hatları itibarıyla açıklanan ve Silahlı Kuvvetlerdeki hızlı ve sürekli gelişmeye bağlı olarak; terfi sisteminde ve dolayısıyla rütbe bekleme sürelerinde, evvelce gerçekleştirilen değişiklikler paralelinde bazı düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir. Bunlardan en önemli olanı da dış kaynaktan subay temini yerine astsubaylıktan subaylığa geçişi özendirecek tedbirler alındığı aşikardır. Şüphesiz ki isabetli olan da Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tecrübeli personelin subaylığa geçirilmesidir. Subaylığa geçişin daha erken yaşta olması açısından astsubay kıdemli çavuşlukta üç yıl olan bekleme süresinin iki yıla indirilmesi amaçlanmaktadır.

Astsubay Kıdemli Çavuşluk normal rütbe bekleme süresinde yapılacak indirime gelince, bir yıllık indirim, bu rütbedeki astsubay miktarlarında ister istemez bir azalmaya neden olacaktır. Ancak mevcutların kontrol altında tutulması mümkün olduğundan ve halen astsubay kıdemli çavuş rütbesi ile yürütülen hizmetler, astsubay çavuş rütbesiyle de yürütülebileceğinden, astsubay kıdemli çavuş miktarında meydana gelecek azalma, ciddî bir sakınca yaratmayacaktır.

Tüm bu şartları değerlendirdiğimizde, subaylığa geçişte önemli bir rütbe olan astsubay kıdemli çavuş rütbesinde yapılacak bir yıllık rütbe bekleme indirimi için Türk Silahlı Kuvvetleri personel Kanunu’nun 78’nci maddesinde yapılacak değişiklikle astsubay kıdemli çavuşluk normal rütbe bekleme süresinin üç yıldan iki yıla indirilmesi amaçlanmaktadır.

EK-VIII/A ve EK-VIII/C Aylık Gösterge Tablolarına tabi olan tüm muvazzaf astsubayların yanı sıra bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, astsubay kıdemli çavuş normal rütbe bekleme süresinin üç yıldan iki yıla indirilmesi ve bu uygulama sonucunda astsubay üstçavuş rütbesine geçişte verilecek fazladan bir kademenin tüm muvazzaf astsubaylara ve bu görevleri üzerinden emekli olanlara verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri personel Kanununun 79 uncu maddesine yapılan ek cümle ile EK-VIII/A ve EK-VIII/C Aylık Gösterge Tablolarına tabi olan astsubay kıdemli çavuşların normal rütbe bekleme süresinin iki yıl olarak uygulanması amaçlanmıştır.

MADDE 3- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa bir geçici madde eklemek suretiyle, astsubay kıdemli çavuş rütbesinde üç yıl bekleyen muvazzaf astsubaylar ve bunların emeklilerinin intibaklarının ne şekilde yapılacağı amaçlanmıştır.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 27/7/1967 tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 78 inci maddesindeki “Astsubay Kıdemli Çavuş 3 yıl” ibaresi “Astsubay Kıdemli Çavuş 2 yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 926 Sayılı Kanunu’nun 79 uncu maddesi İkinci fıkrasındaki “eksiktir” ibaresinden sonra gelmek üzere “EK-VIII/A ve EK-VIII/C Aylık Gösterge Tablolarına tabi olan astsubay kıdemli çavuşların normal rütbe bekleme süresi iki yıldır.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 48-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi olan astsubayların (Astsubay Çavuş hariç) astsubay kıdemli çavuş rütbesindeki Normal Rütbe Bekleme Süreleri iki yıl olarak uygulanır.

İki yıllık bekleme süresi sonunda astsubay üstçavuş rütbesine yükselen astsubaylar aynı zamanda bir üst derecenin birinci kademesine yükseltilirler. Üstçavuş ve daha üst rütbelerde bulunan astsubayların, astsubay kıdemli çavuşluk normal rütbe bekleme süreleri iki yıl olarak esas alınır ve intibakları buna göre yapılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır. Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İŞTE TAM TEKLİF VE DETAYLARI

Astsubay Kıdemli Çavuş Normal Rütbe Bekleme Süresinin Üç Yıldan İki Yıla İndirilmesi Kanun Teklifi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu