Binbaşılara Makam Tazminatı Ödenmesi İçin Kanun Teklifi Verildi

Binbaşılara Makam Tazminatı Ödenmesi İçin Kanun Teklifi Verildi

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan tarafından Binbaşılara Makam Tazminatı Ödenmesi İçin Kanun Teklifi Verildi. Kanun teklifinde gerekçe olarak yıllarca görev yapan üst subay statüsünde olan Binbaşılar Tabur / Filo Komutanlığı düzeyinde görev ifa etmelerine rağmen yıllar içerisinde yapılan düzenlemelerden faydalandırılmadıklarından makam tazminatı almaya hak kazanamadıkları belirtilmiştir.

GENEL GEREKÇE

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yıllarca görev yapan üst subay statüsünde olan Binbaşılar Tabur/Filo komutanlığı düzeyinde görevler ifa etmelerine rağmen yıllar içerisinde yapılan düzenlemelerden de faydalandırılmadıklarından makam tazminatı almaya hak kazanamamışlardır.

09.04.1990’dan itibaren çıkarılan KHK’lar ile General, Üst Subay (Binbaşı hariç)rütbelerine haiz personele emekliliklerine de yansıyacak şekilde makam ve görev tazminatı ödenmeye başlanmıştır. 1996 yılında yasa ile Yarbaylara verilen Makam ve Görev tazminatından Binbaşıların mahrum edilmesi de eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmesine rağmen, üstsubay olarak yarbaylar ile aynı göreve atanan binbaşılar, 2002 senesinde makam tazminatları ile ilgili düzenlemede de ihmal edildiklerinden, o tarihten bu yana mağduriyetleri sürmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri emeklileri içerisinde, emekli binbaşılar ciddi anlamda mağdur edilmiş bir guruptur. Günümüz ekonomik koşullarında birçoğu ek iş yaparak yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Büyük bir kısmı ise artık yaş ve sağlık sorunları nedeniyle çalışabilecek durumda değildirler ve ciddi sağlık sorunları yaşamaktadırlar.

Kanun önünde üst subay olarak tanımlanan Türk Milleti’nin üst subayları olan Binbaşılar yararlandırılmadıkları makam ve görev tazminatı dolayısıyla yıllar içinde maaşları ciddi oranda eriyerek astlarının altında maaş alır hale getirilmiş, göz göre göre fakirleştirilmişlerdir.

Emeklilik aylığının görevdeki maaşa oranı bir Kıdemli Albay’da %70, Yarbay’da %59 Uzman Çavuş’ta %59 iken Binbaşılarda bu oran %40’tır. Emekli Binbaşılara asgari ücrete yakın bir maaş ödenmesi, açlık sınırında yaşamlarım sürdürmelerinin beklenmesi. Makam ve Görev tazminatından mahrum bırakılmış olmaları ve astlanın altında maaş alıyor oluşlarının örneği dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanılmayan bir durumdur.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Silahlı kuvvetlerde emir komuta yetkisini kullanan üst subaylardan olan Binbaşıların makam ve görev tazminatlanndan faydalandırılması amaçlanmıştır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.

926 SAYILI TURK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27/07/1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ekli
(V) sayılı makam tazminatı cetveline aşağıdaki satırlar eklenmiştir:

10 Kıdemli Binbaşı 1800
11 Binbaşı 1600

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Binbasilara-Makam-Tazminati-Odenmesi-Icin-Kanun-Teklifi-Verildi

Binbaşılara Makam Tazminatı Ödenmesi İçin Kanun Teklifi Verildi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu