Harp ve Vazife Malulü Sayılanların Alacakları Araçların Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Özel Tüketim Vergisinden İstisna Tutulması İçin Kanun Teklifi

Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel tarafından verilen Kanun Teklifinde harp veya vazife malulü sayılan kişilerin hayatta iken araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi’nden bir defaya mahsus muaf sayılmaları amaçlanmıştır.

Harp ve Vazife Malulü Sayılanların Alacakları Araçların Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Özel Tüketim Vergisinden İstisna Tutulması İçin Kanun Teklifi

GENEL GEREKÇE
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan harp veya vazife malulü sayılan kişilerin hayatta iken araç alımlannda Özel Tüketim Vergisi’nden bir defaya mahsus muaf sayılmaları amaçlanmıştır.

ÖZEL TÜKETİM KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1 – 6/6/2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. Maddesinin 8. Fıkrasındaki “12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasımn (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişiler veya bu kişilerden hayatını kaybetmiş olanların”

Yürürlük
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 ~ Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KANUN TEKLİFİ TAM METNİ
Harp ve Vazife Malulü Sayılanların Alacakları Araçların Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Özel Tüketim Vergisinden İstisna Tutulması İçin Kanun Teklifi

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu