OYAD Düşük Nema İçin Hukuki Süreci Başlattı

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun 2022 yılına ilişkin açıkladığı yüzde 90.1’lik nema oranına tepkiler devam ederken, Ordu Yardımlaşma Derneği (OYAD) düşük nema oranını mahkemeye taşıdı

OYAD Düşük Nema İçin Hukuki Süreci Başlattı

Ordu Yardımlaşma Derneği, OYAK tarafından açıklanan 2022 yılına ilişkin nema oranlarını yargıya taşıdı. Yüzde 90.1 olarak açıklanan nema oranına ilişkin detaylı bir araştırma yaptıktan sonra bugün hukuki süreci başlattı.

Ordu Yardımlaşma Derneği (OYAD) Genel Başkanı Ömer ÖZTÜRK, “avukatlarımız hızlı bir hazırlık sürecinin ardından bugün itibariyle dava açılışını gerçekleştirmiş, üyelerimiz ve tüm OYAK üyelerinin haklı bekleyişlerine derneğimizce somut bir adım atılmıştır” dedi.

Öztürk, “OYAK tarafından yıllardır süregelen bu sessiz ve şeffaf olmayan nema süreci nihai olarak derneğimizin hukuki ve iktisadi denetimi altına girmiştir. Bu dava ile birlikte maksadımız; OYAK tarafından açıklanan ancak ilgili her kesim tarafından makul bulunmayan nema miktarının arka planında yer alan mali verilere erişmek ve Ordu Yardımlaşma Kurumuna asıl sahipleri olan üyelerinin varlığını kabul ettirmektir” diye konuştu.

OYAD Genel Başkanı Ömer ÖZTÜRK Ticari Hayat’a yaptığı açıklamada; “205 Sayılı Kanunun temel maksadı, üyeleriyle birlikte büyüyen OYAK’ın; üyelerine azami miktarda destek sağlaması ve her bir OYAK üyesinin geleceğinin teminat altına alması olarak açıklanmaktadır. OYAK’ın bir sahibi yoktur. Kurumun esas sahipleri, alın teriyle kazandıkları ve her bir kuruşu helal bulunan maaşlarından OYAK’a ödeme yapan üyelerdir. OYAK’ın ulusal yahut uluslararası hiçbir kurum yahut makama vefa borcu bulunmamaktadır. OYAK’ın asli ve tek sorumluluğu, bünyesinin temel sağlayıcıları olan üyelerinedir ve bu husus uzun zamandır Ordu Yardımlaşma Kurumun geçici yöneticilerince atlanmaktadır. OYAD olarak bizler, üyelerimize haksızca dayatılan ve şeffaf olmayan yönetim anlayışını, kanunun maksadından ayrılan iktisadı anlayışı, hakkaniyetsiz dağıtım anlayışını yıkmaya, sahibi bulunduğumuz OYAK’ı yeniden asli sahiplerine karşı sorumluluk sahibi ve şeffaf bir kurum haline getirmek maksadıyla bugünden itibaren başta hukuki mecra olmak üzere bulunduğumuz her platformda çalışma sözü vermiş bulunmaktayız” dedi.

OYAD Düşük Nema İçin Hukuki Süreci Başlattı

Şüphelerimizin Takipçisi Olacağız

Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği avukatı Av. Oktay OVALI, nema hesabının herkes tarafından yapılabilecek kolaylıkta olduğunun altını çizerek kendilerini şüpheye sevk eden esas sorunun hesaplamalar için gerekli verilerin OYAK tarafından paylaşılmaması olduğunu belirtti.

“OYAK nema hesabı; OYAK içerisinde bulunan katılım paylarına, ilgili dönem içerisinde edinilen gelirin bölünmesi sonucunda ulaşılan oran ile yapılır. Bu hesabın yapılabilmesi için elimizde OYAK’ın bir önceki dönem sonu bakiyesi ve hesaplama dönemine ilişkin kar miktarlarının bulunması gerekmektedir. Normal koşullarda OYAK bu verileri gerek faaliyet raporlarında gerekse de sair iletişim kanalları yoluyla paylaşmaktadır. OYAK gelir ve giderlerini barındıran bu verilerin paylaşılmaması, nema miktarına ilişkin denetim hesaplamalarını imkansız kılmaktadır.

OYAK tarafından son 5 yılın hesaplanan Nema miktarları incelendiğinde, 2022 yılı için açıklanmış %90,1 nema miktarının yetersiz ve tutarsız olduğu görülmektedir. OYAK tarafından veri paylaşımı yapılmadığı için OYAK Şirketlerinin ve kamuoyu ile paylaşılan diğer iştiraklerin serbest piyasa gelirleri ile OYAK’ın hesaplanabilir diğer gelirleri dikkate alınarak yapılan tahmini hesaplamalar doğrultusunda açıklanan nema miktarının yetersiz olduğu görülmektedir.

Nema miktarının üyelerin katılım paylarına olan katkısı, açıklanan nema miktarının büyüklüğü ile değil; açıklanan nema miktarının ilgili yılın enflasyon oranlarına bölünmesiyle elde edilmektedir. 2022 yılı kapsamında açıklanan nema miktarının enflasyona olan oranına göre 2022 yılında OYAK tarihinin en düşük değerli nemasının açıklamıştır.

Hukuki Süreç Başladı

Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği avukatı Av. Oğulcan PEKTAŞ da yaptığı açıklamada, OYAK tarafından açıklanan nema miktarına ilişkin detaylı bir araştırma yaptıklarını ve bugün itibariyle de bütün OYAK üyelerinin aklındaki şüpheleri gidermek maksadıyla hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde nema miktarının tespiti amacıyla başlatılan hukuki süreç ile birlikte Ordu Yardımlaşma Kurumunun parasını kullandığı üyelerine paylaşmayı reddettiği gelir ve gider dengeleri ile nema hesabında kullanın mali verileri hukuki yol ile elde edeceklerini belirten PEKTAŞ, yine mahkeme tarafından yeni bir nema hesabının yapılmasını beklediklerini iletti.

Kaynak
ticarihayat.com.tr

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu