Uzman Erbaşların “Kendisinden İstifade Edilememesi” İbaresini Anaysa Mahkemesi İptal Etti

kendisinden istifade edilememe

Anayasa Mahkemesi Uzman Erbaşların ilişiklerinin kesilme nedenlerinden birisi olan “Kendisinden İstifade Edilememesi” ibaresini iptal etti. 

Bir çok Uzman Erbaşın TSK ile ilişkisinin kesilmesine neden olan “Kendisinden İstifade Edilememesi” hükmü sonunda anayasa mahkemesi kararı ile kaldırıldı.

Manisa 1.İdare Mahkemesi, kendisinden istifade  edilemeyeceği  gerekçesiyle  sözleşmenin feshedilmesine ilişkin işlemin  iptali  ile  yoksun kaldığı özlük ve parasal  haklarının tazmini talebiyle   açılan  davada itiraz  konusu kuralların  Anayasa’ya aykırı  olduğu  kanısına  vararak Anayasa Mahkemesine iptal davası açtı.

Anayasa Mahkemesine Açılan Davanın Gerekçesi

Anayasa Mahkemesine açılan davada, başvuru  kararında özetle; uzman erbaşların ifa ettiği kamu güvenliğinin sağlanması hizmetinin devletin asli ve sürekli görevleri arasında yer aldığı, bu itibarla  uzman erbaşların görevine  son  verme / sözleşme  feshi  halleri  dahil olmak  üzere diğer tüm özlük işlerinin kanunla düzenlenmesi gerektiği, bu itibarla itiraz konusu kurallarla kendilerinden istifade edilememe hallerinin düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılmasının kanunilik ilkesiyle bağdaşmadığını belirtilerek kuralların Anayasa’nın 2. ve  128. maddelerine  aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi tarafından, “Kanun’un 12. maddesinin ikinci fıkrasında kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesilmesi öngörülmektedir. İtiraz konusu kurallarla da kendilerinden istifade edilememe hallerinin yönetmelikte   gösterilmesi   hükme bağlandığından  kurallar   uzman erbaşların kamu hizmetlerinde kalma hakkını sınırlamaktadır” denilmiştir.

Anaya Mahkemesini Kararını Açıkladı

18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun;

A. 10/2/2004 tarihli ve 5085  sayılı  Kanun’un 7. maddesiyle   başlığı ile birlikte değiştirilen 12. maddesinin   12. maddesinin 3. fıkrasında yer  alan “…kendilerinden  istifade edilememe…” ibaresinin,

B. 19. maddesinde  yer  alan  yer  alan   “…kendilerinden   istifade   edilememe…” ibaresinin,

Anayasa’ya  aykırı  olduklarına ve İPTALLERINE, iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin 3. fıkrası  ile 30/3/2011  tarihli ve 6216  sayılı Anayasa  Mahkemesinin Kurulusu ve Yargılama  Usulleri  Hakkında Kanun’un  66. maddesinin  (3)  numaralı fıkrası gereğince  KARARIN RESMİ GAZETE’DE  YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ  AY  SONRA  YÜRÜRLÜĞR GİRMESİNE 1/6/2022  tarihinde  OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Uzman Erbaşların “Kendisinden İstifade Edilememesi” İbaresini Anaysa Mahkemesi İptal Etti

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu