Astsubaylara Kıdemli Astsubay Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi

Astsubaylara Kıdemli Astsubay Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi

Eskişehir Millet Vekili Utku Çakırözer Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ki Astsubaylara “Kıdemli Astsubay Tazminatı Ödenmesi” için Kanun Teklifi verdi.

GEREKÇE :

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımn emir ve komuta zincirinde alt komuta kademeleri ile teknik bilgi, beceri ve uzmanlık gerektiren alanlarda, üst komuta personeli yerine vekâleten veya görevlendirmelerle görev yapan astsubaylar ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin en önemli unsurlardan biridir.

Yurt içinde en ücra köşelerde, yurt dışında birçok ülkede fedakârca görev yapan, astsubayların, aile fertleri de kendileriyle aynı kaderi paylaşmaktadır. Zaman içerisinde üst komuta kademelerinde ve üst subay rütbelerine haiz personele emeklilerini de yansıyacalc şekilde birçok kez yapılan maaş ve tazminat iyileştirmeleri, astsubaylar için yapılmamış, bu da onların aleyhine bir durum yaratmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olan astsubay emeklileri ile vazife malulü ve adi malul olarak emekli olanlar maddi sıkıntı çekmekte ve ekonomik sıkıntıları acil çözüm beklemektedir.

Hiçbir muvazzaf astsubay çalışırken herhangi bir tazminattan yararlanamazken, emeklilikte de maaşları yarı oranında azaldığından bu mağduriyetleri artarak devam etmektedir. Astsubaylar emekli olduklannda çalışırken aldıkları maaşlannın ancak %50-55’ini alabilmektedirler. Bu durum astsubayların yaşam standartlarının düşmesine ve tasarruflarını tüketmelerine neden olmaktadır.

Bu Kanun teklifi ile, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nm omurgasını teşkil eden astsubayların meslekteki hizmet sürelerinin takdir edilmesi, kıdemli rütbedekilerin onore edilmesi, emeklilik hakkı kazanmış olan astsubaylar için göreve devamın cazip hale getirilmesi, tecrübeli ve branşında uzman personelden uzun süre yaralanma imkânı getirilmesi ile çalışırken aldıkları maaşımn neredeyse ancak yarısını almalan nedeniyle emeklilikte ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan emekli astsubayların yaşadıkları sıkıntıların bir nebze de olsa giderilmesi amaçlanmıştır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ek 21. Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanhğı’na mensup ve aşağıdaki rütbelere sahip astsubaylara orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Kıdemli Astsubay tazminatı ödenir.”

KIDEMLİ ASTSUBAY TAZMİNATI

Rütbe Unvanı Tazminat Oranı
Asb. II. Kad. Kd. Bçvş. 60
Asb. Kad. Kd. Bçvş . 55
Asb. Kd. Bçvş 50

“Bu tazminatlar emeklilerine de yansıtılır. Ancak bu tazminatlar için geçmişe yönelik maaş ve
maaş farkı ödenmez.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Astsubaylara-Kidemli-Astsubay-Tazminati-Odenmesi-Hakkinda-Kanun-Teklifi

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu