Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TSK içerisinde statüler arasındaki aşırı maaş ve tazminat farkları, yıllardır Astsubaylar ve Uzman Erbaşlar tarafından her ortamda dile getirilmektedir. Süregelen bu sorun ne Genel Kurmay Başkanlığının öncülüğünde nede hükümet tarafından çözüme kavuşturulmamıştır.

Sürekli kanayan bu yaraya artık bu duruma siyasiler de destek vermektedirler. İste Eskişehir Milletvekili Sayın Dr. Jale Nur SÜLLÜ’de Bu soruna çözüm amaçlı bir kanun teklifi vermiştir.

GENEL GEREKÇE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dinamik yapısını korumak, kadro teşkilât yapısı ile hizmet ihtiyacı uyumunu sağlayarak her rütbede yeteri kadar personeli bünyesinde bulundurmak amacıyla kurulan sisteme 1951 yılında yürürlüğe giren 5802 sayılı Kanunla astsubaylar da dâhil edilmiştir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri personel politikasının temelini “Halinden memnun, geleceğinden emin personel” ilkesi oluşturmasına karşın, 55 yaşına kadar aynı rütbede hizmet etmeye devam eden astsubayların, makam-görev tazminatlarından mahrum bırakılmaları aidiyet duygularını zedelemekte ve onarılamaz bir sorun durumuna getirmektedir.

Silahlı Kuvvetlerin çok önemli görevlerinde uzun yıllar hizmet ettikten sonra emekli olan Astsubay Kıdemli Başçavuş, Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Astsubay II. Kademeli Kıdemli Başçavuş rütbelerinde bulunan astsubayların makam-görev tazminatı almaması, bu personelleri olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, her rütbenin bulunduğu makama paralel sorumluluğu bulunduğu bir gerçektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının emir ve komuta zincirinde alt komuta kademeleri île teknik
bilgi, beceri ve uzmanlık gerektiren alanlarda, üst komuta personeli yerine vekâleten veya görevlendirmelerle görev yapan astsubaylar ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin en önemli unsurlardan biridir. Yurt içinde en ücra köşelerde, yurt dışında birçok ülkede fedakârca görev yapan, astsubayların, aile fertleri de aynı kaderi kendileriyle paylaşmaktadır.

Zaman içerisinde üst komuta kademelerinde ve üst subay rütbelerine haiz personele emeklilerini de yansıyacak şekilde birçok kez yapılan maaş ve tazminat iyileştirmeleri, astsubaylar İçin yapılmaması aleyhlerine bir durum yaratmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olan astsubay emeklileri ile vazife malulü ve adi malul olarak emekli olanlar maddi sıkıntı çekmekte; ekonomik sıkıntıları acil çözüm beklemektedir. Astsubaylar emekli olduklarında çalışırken aldıkları maaşlarının ancak %50-55’îni alabilmektedirler. Bu durum astsubayların yaşam standartlarının düşmesine ve tasarruflarını tüketmelerine neden olmaktadır.

Bu bağlamda, teklif edilen Kanun değişikliği ile olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve 55 yaşına kadar aynı rütbede hizmete devam eden astsubaylara “Kıdemli Astsubay Tazminatı” tahakkuk ettirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının omurgasını teşkil eden astsubay meslekteki hizmet sürelerinin takdir edilmesi, kıdemli rütbedekilerin onurla emeklilik hakkı kazanmış olan astsubaylar İçin, göreve devamın cazip hale getirilmesi  tecrübeli ve branşında uzman personelden uzun süre yaralanma imkânı getirilmesi ile çalışırken aldıkları maaşının neredeyse yarısını almaları nedeniyle emeklilikte ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan emekli astsubayların yaşadıkları sıkıntıların bir nebze de olsa giderilmesi
hedeflenmektedir.

211 Sayılı İç Hizmet Kanununun belirtilen madde hükümleri esas alınarak; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yapılacak bu düzenleme, makam-görev tazminatı alamayan muvazzaf ve emekli astsubaylara tahakkuk ettirilecek “Kıdemli Astsubay Tazminatı” Anayasanın eşitlik ilkesine de uygun bir uygulama olacaktır. Astsubay Kıdemli Başçavuş, Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş, Astsubay II Kademeli Kıdemli Başçavuş rütbe ve görevleri üzerinden emekli olan astsubaylara ek bir ödeme yapılması ile bütünlük sağlanmış olacaktır. Kanun değişikliği teklifi ile aynı kurum içerisinde birlikte görev yaptıkları subayların (Yarbay-Albay-Kd. Albay) emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aylığı alan Astsubay Kıdemli Başçavuş, Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Astsubay II Kademeli Kıdemli Başçavuş rütbelerinde bulunan astsubayların, emekli aylıklarına ilaveten
ek bir ödeme yapılması öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde yıllarca görev yapmış ve sonrasında emekli oimuş ve Makam Tazminatı alamayan Astsubay Kıdemli Başçavuş, Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş, Astsubay II Kademeli Kıdemli Başçavuşların emekli aylıklan, aldıktan eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzaktır ve muadilierinin çok gerisindedir.

Örneğin, aynı kurum içerisinde birlikte görev yaptıkları subayların (Yarbay-Albay-Kd. Albay) emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli ayiiğı almaktadırlar. Bu sebeplerle rütbeleri zikredilen muvazzaf ve emekli astsubayların, aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 2-Yürütme maddesidir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 21. Ek Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı İle Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup ve aşağıdaki rütbelere sahip astsubaylara aşağıda hizalarda gösterilen oranların orgeneral aylığının, ek gösterge dahil brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Kıdemli Astsubay tazminatı ödenir.

KIDEMLİ ASTSUBAY TAZMİNATI
Rütbe Unvanı Tazminat Oranlan
Astsubay ll.Kad.Kd.Bçvş. 60
Astsubay Kad.Kd.Bçvş. 55
Astsubay Kd.Bçvş. 50

“Bu tazminatlar emekli personele de yansıtılır. Ancak bu tazminatlar için geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.”

MADDE 2- Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Turk-Silahli-Kuvvetleri-Personel-Kanununda-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Kanun-Teklifi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu