OYAK İle İlgili Kanun Teklifi

CHP İzmir Milletvekili ve aynı zamanda emekli astsubay çocuğu olan Av. Murat BAKAN, Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK ile ilgili kanun teklifi verdi.

Av. Murat BAKAN, Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK ile ilgili kanun teklifi içeriğinde, Emekli Maaş Sistemi (EMS)’nde değişiklik öngörülmesi yer aldı

Verilen kanun teklifi ile; OYAK, EMS sistemine girmemiş  veya EMS sisteminin ilk kurulduğu dönemde katılmamış olanlara,  emsalleri tutarında ödeme kaydıyla bir defaya mahsus sisteme girebilmeleri amaçlanmaktadır.

OYAK İle İlgili Kanun Teklifi

 

GENEL GEREKÇE
3.1.1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanununun yürürlüğe  girmesinden 35 yıl sonra çıkarılan 4148 sayılı Kanunla OYAK üyelerine Ordu Yardımlaşma
Kurumu Kanunun 21 inci maddesine eklenen yeni fıkra hükümleri ile, kimlerin “Emekli Maaşı Sistemine” girebilecekleri, emekli sistemi dilimleri, dilim değiştirme koşullan ve sistemden çıkma hali düzenlenmişti.

4148 sayılı Kanunun Geçici Madde hükümlerine göre 1.3.1961 tarihinden itibaren emeklilik yardımına hak kazanarak ayrılan üyelerin bir kısmı iki yıl içinde başvurmak şartıyla, bir defaya mahsus olmak üzere Kurumca belirlenen usuller dahilinde, emsallerinin ödemek durumunda olduğu meblağı Kuruma geri ödemek suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girmişti.
Getirilen düzenlemenin takdirle karşılandığı, bu tür yapılanmaların toplumun diğer kesimlerinde de yaygınlaştırılmasında yarar görüldüğü, ülkemizdeki sosyal güvenlik
sisteminin, emeklilere sağlanan imkânlar açısından yeterli olmadığı. Silahlı Kuvvetler mensuplarının kendi katkıları ile oluşturdukları emeklilik sisteminin olumlu bulunduğu ifade
edilmişti. Bu şartlar altında Emekli Maaş Sistemine (EMS) girerek daimi üye olanlardan zaman içinde bazı şartlar gereği sistemden ayrılanlar oldu.

205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanununun 21 inci maddesi 8 inci fıkrasındaki “Sistemde bulunan üyelerin, sisteme girişlerinden itibaren üç yıl geçtikten sonra rezervlerini alarak ayrılabilmeleri mümkündür. Ancak, sistemden çıkanlar bir daha sisteme kabul edilemezler.” hükmü gereği ayrılan bu üyelerin tekrar sisteme girmesi mümkün olmadı.

Günümüzden 26 yıl önce, Türkiye’de enflasyonist baskıların en yoğun olduğu bir dönemde OYAK ve siyasi otorite nasıl ki mağdur olan eski üyelerine kol kanat germişse, aynı durum
hatta daha da vahimi günümüzde de yaşanmaktadır. Dolayısıyla OYAK ve siyasi otoritenin yıllar önce gösterdiği hassasiyetini tekrar göstermesini ve bir defaya mahsus olmak üzere 4148 sayılı benzeri bir Kanun ile OYAK’a yeniden üyelik yolunun açılması amaçlanmaktadır.

Kanun Teklifimiz ile bütçeye herhangi bir yük getirilmediği, yapılan düzenlemenin kurum üst kurullarında yeterince değerlendirildiği ve aktüeryal denge enin kurulduğu anlaşılmaktadır.

Böylece bütçe dengesinin de bozulmaması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile; 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanununun 21 inci maddesine 4148 sayılı Kanunla eklenen fıkralar gereğince 01/03/1961 tarihinden itibaren
emeklilik yardımına hak kazanarak ayrılan üyelerin bir kısmı Kurumca belirlenen usuller dahilinde, emsallerinin ödemek durumunda olduğu meblağı Kuruma geri ödemek suretiyle
Emekli Maaşı Sistemine (EMS) girmişti. Zaman içinde şartlar gereği sistemden ayrılanlar olmuştu. Ancak zaman içinde hem sistemden ayrılan üyeler hem de emekli olduktan sonra
Kanuni hakkı olmasına rağmen sisteme hiç girmeyen personelin tekrar Emekli Maaşı Sistemine (EMS) girmesi hem kurum hem de personel açısından olumlu sonuçlar yaratacağı
düşünüldüğünden söz konusu istekli personelin tekrar Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) üyeliğine girmeleri amaçlanmıştır.

MADDE 2-Yürürlük Maddesidir.

MADDE 3-Yürütme Maddesidir.

205 SAYILI ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (OYAK) KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 205 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Madde 6- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 205 sayılı Kanunun 21,25 ve 26’ncı maddelerine göre 01/03/1961 tarihinden itibaren emeklilik yardımına hak kazanarak ayrılan üyeler iki yıl içinde başvurmak şartıyla, bir defaya mahsus olmak üzere Kurumca belirlenen usuller dahilinde, emsallerinin ödemek durumunda olduğu meblağı Kuruma geri ödemek suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. (4148 sayılı Kanun gereğince sisteme girmiş fakat zaman içinde sistemden çıkmış olanlar dahil) bunlar bakımından 19 uncu madde uygulanmaz ve hakları; daha önce Kurumdaki üyelik süresi ile sistemdeki sürenin toplamı göz önüne alınarak belirlenir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

oyak-ile-ilgili-kanun-teklifi

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Bu konuda sayın BAKAN a tesekürederim,önemli bir konuyu gündeme getirmiştir.Sonuç alınamamış olsada inşallah ilerde düzeltilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu