926 Sayılı Personel Kanununda Değişiklik

Anaya Mahkemesi 926 Sayılı Personel Kanununda personelin aleyhinde olan o maddeyi iptal etti. Artık Personelin hakları ödenecek.

926 Sayılı Personel Kanununda Değişiklik926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 33. Maddesinin 22/1/2015 tarihli ve 6586/41 sayılı Kanunun 41’inci maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin Anayasa’nın 2, 11, 13 ve 35 maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptal edilmesine yönelik dava sonuçlandı

İŞTE O MADDE

(Ek : 21/7/2000 – KHK – 607/2 md.; Değiştirilerek kabul : 10/5/2006-5497/2 md.; Değişik:
22/1/2015 – 6586/41 md.) Kıdem alanlar, kazaî veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa
alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, firar veya izin
tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine,
kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler
hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün veya kararın kesinleşme
tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez

Anayasa Mahkemesi verdiği kararda “tutuklanmaları nedeni ile terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenler” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğunu bildirerek iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin Verdiği Karar

926 Sayılı Personel Kanununda Değişiklik

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu