Trend

ASTSUBAYLAR EYT MAĞDURİYETİNİN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR!

09.09.1999 İLE 2003 YILLARI ARASINDA OLAN MUVAZZAF ASTSUBAYLAR HAK DÜZENLEMESİ İSTİYOR

WhatsApp Gorsel 2024 03 13 GAZETE SAYFASIASTSUBAYLAR EYT MAĞDURİYETİNİN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR!

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) mağdurları arasında, mesleğe 09.09.1999-06.06.2003 tarihleri arasında başlayan astsubaylarda yer alıyor. Astsubaylar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Astsubayların askeri okul öncesinde kendi nam ve hesabına okudukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında geçen sürelerinin borçlandırılması konusunda devreye konulan farklı uygulamaların Türk Silahlı Kuvvetlerinde sadece 2000, 2001 ve 2002 devresi astsubayları mağdur ettiği belirtilirken, bu üç devre bir an önce sorunlarının çözülmesini bekliyor.

WhatsApp Gorsel 2024 03 13 2003 HITAP 1

ÖRNEKLERİ VERİLDİ! MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ İSTENİYOR

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren mağdur astsubaylar, Sivil Okul Borçlanması konusunda; “Biz ayrıcalık değil Hakkımızı istiyoruz” diyerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. 2000, 2001 ve 2002 devresi Astsubaylar, Ankara ve İzmir İdare Mahkemeleri ve Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Haklı bulunmasına rağmen mağduriyet yaşamaktadır. İfadelerine yer verdi.

Konuyu özetleyen Astsubay, “İki Arkadaşı Düşünelim;
Doğum tarihleri aynı, üniversite başlangıç tarihleri 08.09.1999 kanun öncesi ve üniversite mezuniyet tarihleri de aynı, bunlardan birisi 2000 mezunu Astsubay, diğeri ise 2003 Mezunu Astsubay olarak göreve başlıyor.
• 2003 Mezunu Astsubay Sivil Okul Borçlanmasının 3/1’ini 36 ay taksitle ödüyor,
• 2000 Mezunu Astsubay ise Sivil Okul Borçlanmasının 3/3’ünü yani tamamını 24 ay taksitle ödüyor,
• 2003 Mezunu Astsubay emeklilik yaşından indirilmek üzere 8 Yıl Fiili Hizmet Zammı (yıpranma hakkı) elde ediyor,
• 2002 Mezunu Astsubay ise emeklilik yaşından indirilmek üzere maksimum 3 yıl Fiili Hizmet Zammı (yıpranma hakkı) elde ediyor,
Peki sonuç;
• 2003 Mezunu Astsubay Borçlanma sonrası üniversite başlangıcından dolayı EYT kapsamında EMEKLİLİK hakkı elde ediyor,
• 2000 Mezunu Astsubay ise Borçlanma sonrası borçlanılan süre kadar sadece hizmet elde ediyor ancak üniversite başlangıç tarihi 08.09.1999 öncesi olmasına rağmen EYT’de kapsam dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak; bu iki arkadaştan 2000 Mezunu olan Astsubay vatana 3 yıl daha hizmet etmesine rağmen kendinden kıdemsiz olan astsubaydan yaklaşık olarak 14 Yıl daha geç emeklilik için beklemek zorunda bırakılıyor!

Bu konu ile ilgili olarak 2019 yılında TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na mağdur olarak başvurular yapılmış, gerekli inceleme ve araştırma neticesinde Kamu Denetçiliği Kurumu; SAYI: 2019/13285-S.20664 Başvuru No: 2019/11497 KARAR TARİHİ: 20/12/2019 ile 2000, 2001 ve 2002 devresi mağdur astsubaylar lehine “TAM TAVSİYE KARARI” vermiş ve Anayasamızın 10’ncu maddesi, 17’nci maddesi ve 60’ncı maddesine vurgu yaparak mağduriyetin bir an önce giderilmesi için SGK’ya kararı tebliğ etmiştir. Lakin SGK, bu Tam Tavsiye Kararını görmezden gelerek mağduriyetin devam etmesine sebep olmuştur.

BU BORÇLANMA HAKKI:

1978 yılından itibaren TSK’da harp okulu dışında kaynağa girmiş tüm subayların eğitim durumlarını, harp okulları ile eşitlemek adına dış kaynaktan kaynağa girerek sivil fakülte ve yüksekokul okumuş tüm subaylara verilmiş,

2003 yılında Astsubay Meslek Yüksek Okullarının kurulması ile dış kaynaktan kaynağa giren astsubayların eğitim durumlarını eşitlemek adına 28.05.2003 tarihinde 2003 ve sonrası tüm astsubaylara verilmiş,

Ve son olarak bu borçlanma 19 Ekim 2023 tarihinde 2023/26 sayılı SGK’nın Genelgesi ile 2008 sonrası mesleğe girmiş tüm astsubaylara da verilmiştir.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu 28.05.2003 tarihinden önce naspedilen 2000, 2001 ve 2002 devresi astsubayları bu borçlanma hakkından yararlandırmamış ve bu üç devreyi 13-15 yıl daha fazla hizmet etmeye mecbur kılmıştır.

Daha sonra kanun koyucu bu yanlışlık veya mağduriyetin farkına varmış, 5510 sayılı Kanun Geçici madde 4 Onuncu fıkrasını 2006 yılında kanuna eklemiş, 28.05.2003 tarihinden önce astsubay naspedilenlere de yani 2000, 2001 ve 2002 devresi astsubaylara da borçlanabilme hakkı sağlamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 28.05.2003 tarihinden sonra naspedilen 2003 ve sonrası astsubayların borçlanmalarını 5434 sayılı kanun 15/e maddesi uyarınca borcun 3/2’sini zorunlu borçlanma adı altında adlandırarak Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına tahakkuk ettirmiş, Ağustos 2017 ayında SGK, Hv.K.K.lığına bir yazı göndererek 2003 ve sonrası naspedilen astsubaylar için hizmet başlangıcının geriye çekileceği şeklinde lehte yorum yapmış ve okul başlangıç tarihini sigorta başlangıcı olarak kabul etmiştir. Bu sayede 2003 ve sonrası naspedilen astsubaylar kendinden rütbece kıdemli olan 2000, 2001 ve 2002 devresi astsubaylardan 13-15 yıl önce erken emekli olabilme haklarına da böylece kavuşmuşlardır.

Fakat SGK, 5510 sayılı Kanunun Geçici Madde 4 Onuncu fıkrası uyarınca borçlanma yapan ve borcun tamamını cebinden ödeyen 2000, 2001 ve 2002 devresi astsubayların yapmış olduğu borçlanma işlemini ise “bu borçlanma işleminin isteğe bağlı bir borçlanma olduğunu ve isteğe bağlı borçlanma işlemlerinde hizmet başlangıcının geriye çekileceği kanunda açıkça yazmalıdır” şeklinde aleyhte bir yorum yapmış ve bu personelin sigortalılık başlangıç sürelerini geriye çekmemiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun hukuksuz iki farklı uygulaması nedeniyle mesleğe sonra başlayan bir astsubay (2003 ve üzeri Astsubay devreleri) daha erken emeklilik hakkı elde etmiş olup Anayasanın 10’ncu maddesinde düzenlenen “Eşitlik” ilkesine, 17’nci maddesinde düzenlenen “yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma hakkı”na ve 60’ıncı maddesinde tanınan “sosyal güvenlik hakkı”na aykırı bir durumun doğmasına da sebep olmuştur. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunca 2000, 2001 ve 2002 devresi astsubayların sigortalılık başlangıç tarihleri geriye götürülmediği için söz konusu astsubaylar; Fiili Hizmet Zammından (yıpranma hakkı) sadece hizmet olarak faydalanabilmekte ve emeklilik yaşından da en fazla 3 yıl indirim hakkı almak durumunda bırakılmışlardır.

BORÇLANIP HİZMETTEN SAYILAN SÜRELERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ!

İşte bu nedenlerle 2000, 2001 ve 2002 devresi astsubaylar 5 yıl FHZ kaybı ile birlikte kendinden rütbece kıdemsiz 2003 ve sonrası astsubaylardan 13-15 yıl arası daha geç emekli olacak ve mağduriyetleri ise kat kat artarak devam edecektir. Bu durum; Türk Silahlı Kuvvetlerinde askeri hiyerarşinin bozulmasına sebebiyet vermiş ve personel arasında da hoşnutsuzluk yaratmıştır. İfadelerine yer verilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. SİVİL OKUL BORÇLANMASI Mağdurları 2000, 2001 ve 2002 devresi ASTSUBAYLARI.Bizler SGK tarafından TSK’da mağdur edilen devreleriz.. Bizden sonra mesleğe başlayanlar EYT’li oldu bizler ise 60 yaşa mahkûm edildik.
    #ÜniformalıSGKmağdurları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu