Astsubayların Görev Tazminatı Almaması Hakkında Mecliste Araştırma Önergesi

Astsubayların Görev Tazminatı Almaması Hakkında Mecliste Araştırma Önergesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dinamik  yapısını muhafaza etmek ve  kadro teşkilat yapısı  ile  hizmet ihtiyacı  uyumunu  sağlayarak her rütbede yeteri  kadar personeli bünyesinde bulundurmak maksadıyla kurulan bu sisteme  1951  yılında yürürlüğe giren 5802 sayılı  Kanunla astsubaylar da dahil edilmiştir.  Türk Silahlı  Kuvvetleri, Jandarma  Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının emir  komuta zincirinde alt  komuta  kademeleri  ile  teknik  bilgi,  beceri  ve  uzmanlık  gerektiren alanlarda, üst  komuta personeli  yerine vekâleten  veya görevlendirmelerle  görev yapan astsubaylar, ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin en önemli unsurlardan biridir. Yurt içinde en ücra  köşelerinde,  yurt dışında bir çok ülkede fedakârca görev yapan, Astsubayların aile fertleri de ayni kaderi kendileriyle paylaşmaktadır.

2001 yılanda;  4639 Sayılı Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı  yetkiye istinaden,   kamu  görelilerine,  görev  tazminatı   adı  altında ek  ödeme verilmesi öngörülmüştür.  Bu  amaçla  631    Sayılı   K.H.K. ile   2002   yılından    itibaren   bazı unvan ve  kadrolara bu tazminatlar ödenmeye  başlanmıştır. Zaman içerisinde,  üst komuta  kademelerine ve üst subay rütbesindeki personele, emeklilerine de yansıyacak şekilde bir çok kez yapılan iyileştirme ve tazminat ödemeleri, yıllardır söylenmesine rağmen astsubaylar için yapılmamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri personel politikasının temelinin “Halinden  memnun, geleceğinden emin personel” ilkesi oluşturmak olmasına rağmen 55-60 yaşına  kadar ayni  rütbede  hizmete devam eden Astsubayların Görev tazminatlarından mahrum bırakılmaları aidiyet duygularını  iyiden  iyiye  zedelemekte ve  onarılmaz  bir  hale getirmektedir.                                                   ·

Silahlı  Kuvvetlerin çok  önemli  görevlerinde  uzun  yıllar  hizmet ettikten  sonra emekli olan; Astsubay Kıdemli Başçavuş,  Kademeli Kıdemli Başçavuş ve II.  Kademeli Kıdemli  Başçavuş rütbelerinde bulunan Astsubayların görev tazminatı  almıyor olması anılan personeli menfi yönde etkilemektedir.

Astsubayların Görev Tazminatı Almaması Hakkında Mecliste Araştırma Önergesi Tam Metni

Astsubaylarin-Gorev-Tazminati

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu