Jandarma Personeline de Kalkınmada Öncelikli İllerde Çalışmasına Karşılık Her İki Yıla 1 Kademe Verilmesi Meselesi ve Ceza Silinmesi

Jandarma Personeline de Kalkınmada Öncelikli İllerde Çalışmasına Karşılık Her İki Yıla 1 Kademe Verilmesi Meselesi ve Ceza Silinmesi

Kalkınmada öncelikli illerde görev yapan Jandarma Personeli, İç İşleri Bakanlığına Bağlı diğer bir kurum olan Emniyet Teşkilatı gibi iki yılda bir kademe ilerlemesi yapamamaktadır. Jandarma Personeli bu konuda uzun zamandır muzdarip durumdadır.

657-sayili-devlet-memurlari-kanunu

İç İşleri Bakanlığına Bağlı olan Emniyet Teşkilatı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundan faydalanarak Kalkınmaya öncelikli illerde çalıştığı takdirde 2 yıl da 1 kademe almaktadır.

668-Sayili-Kanun-Hukmunde-Kararname

(27 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29783 (2. Mükerrer) 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlılığı tamamen kaldırılarak İçişleri Bakanlığına bağlanmış ve personelin özlük işleri yönünden de tıpkı emniyet sınıfı polis memurları gibi 657 Sayılı devlet memurları Kanuna tabi olacağı belirtilmiştir.

Bu yönüyle Jandarma Personelinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 64/ 3. fıkradan yararlanması kendilerine tanınmış bin haktır.

Ayrıca, 657’de biri Jandarma Hizmetleri Sınıfı diğer Sahil Güvenlik Sınıfı olmak üzere iki hizmet sınıfı daha oluşturulmuştur. Böylece 657’de var olan hizmet sınıfı sayısı 12’ye çıkmıştır. Bu konuda personele 657 Sayılı Kanun Uygulanacağına yönelik en büyük ispattır.

2803-sayili-Jandarma-Teskilat-Gorev-ve-Yetkileri-Kanunu

Ayrıca emekli jandarmaların çalıştığı yıllarda da yürürlükte olan 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununda bulunan ve “Özlük hakları” başlığı altındaki 20. Maddede yer alan “Jandarma Genel Komutanlığı personeli; bu Kanunla getirilen hakların yanı sıra, özlük hakları bakımından, 926 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu” 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ile genel ve özel düzenleme getiren diğer kanunlarla verilen haklardan da yararlanır.” şeklindeki açık mevzuat karşısında muvazzaflık hizmeti sırasında da bu haktan yararlandırılması en doğal hakkı olduğu halde diğer kuvvetlerden ayrıcalık olmasından diye bu söz konusu haktan jandarma personeli yararlandırılmamıştır. Oysa yasal hüküm yürürlüğe girdiğinden bu yana emniyet mensupları ve diğer tüm memurlar bu haktan yararlanmaktadır.

Anayasanın 10. Maddesi gereği kanun önünde tüm yurttaşlar eşit olduğuna ve yukarıdaki paragraf kapsamında Jandarma Personeli de DMK 64/3. fıkradan yararlanması hakkı olduğu halde; Jandarma Genel Komutanlığı fiilen Genel Kurmay Başkanlığına bağlı olması sebebiyle zannımızca diğer Kuvvetlerdeki personele emsal teşkil etmemesi açısından, bile isteye yasal hakkından jandarma personeli yararlandırılmamıştır.

657-sayili-devlet-memurlari-kanunu-2

Ayrıca yine 657 Sayılı Kanunda belirtildiği üzere Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır ve Devlet Memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Bu durumdan tüm devlet memurları yararlanabildiği halde Jandarma Personeli muaf durumdadır.

Bu konularla ilgili Jandarma Emekli Astsubay Sayın Av. Mehmet Ali Arslan arkadaşımızın davaları mevcut olup çalışmaları devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu